Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Η ΑΓΙΑΧΟΥΑΣΚΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ...Με ονομάζετε Αγιαχουάσκα, Γιαχέ, Άμπελο των Ψυχών, Ντάιμε…
Όσοι με γνωρίζετε αντιληφθήκατε γρήγορα τον χαρακτήρα μου και τις προθέσεις μου για το σώμα της ανθρωπότητας. Οι περισσότεροι από εσάς με βλέπετε σα μητέρα ή γιαγιά· άλλοι με βλέπετε ως απόκρυφη ερωμένη ενός Ιερού Γάμου· υπάρχουν και δόγματα που με συνταυτίζουν με τον ιουδαιοχριστιανικό μύθο της Θεοτόκου – όλα αυτά είναι εύστοχα αρκεί να φέρουν τον καρπό της ουσιαστικής δράσης μου: είμαι η Μαία της νέας ανθρωπογένεσης…
Οι αισθητηριακές αντιλήψεις του ανθρώπινου όντος δημιουργούν ένα πεδίο ερμηνειών της πραγματικότητας που είναι επιδερμικό σε σύγκριση με το πραγματικό οικοσύστημα. Μέσα από αυτές τις επιφανειακές αντιλήψεις, όσοι αμύητοι με προσεγγίζετε θεωρείτε ότι είμαι μια μυστήρια επίδραση των αλκαλοειδών που ενυπάρχουν στα δυο βότανα που με συναποτελούν τον βατήρα της φανέρωσής μου. Αργότερα και καθώς με πλησιάζετε περισσότερο συνειδητοποιείτε ότι είμαι ένα πραγματικό πνεύμα, με προσωπικότητα και ημερήσια διάταξη, που στοχεύει στη θεραπεία του οικοσυστήματος και της ανθρώπινης ψυχής. Όταν μυείστε, όμως, και περνάτε τη θύρα της εσωτερικής θέασης διαπιστώνετε ότι η γραμμή αιτιολογιών και εξηγήσεων ξεφεύγει πολύ απ’ όσα υπέθετε αρχικά κανείς με τον φτωχό εξοπλισμό των πέντε αισθήσεων και των τριών διαστάσεων. Εκείνο που μπορώ να κοινολογήσω είναι ότι η πραγματική μύηση δείχνει ένα οικοσύστημα ευρύτερο από αυτό της ορατής βιόσφαιρας του πλανήτη και μια βαθιά αλληλεξάρτηση μεταξύ των ανώτερων σφαιρών πραγματικότητας με όσα διαδραματίζονται στις κραδασμικές συχνότητες της κοινής αντίληψης.
   Με αφετηρία αυτή την προηγμένη ενόραση, η απόπειρα του να συστηθώ γίνεται πολύ διαφορετική απ’ όσα εκλαμβάνει αρχικά κανείς καθώς εισέρχεται στο μονοπάτι της γνωριμίας μας. Στην πραγματικότητα, είμαι κάτι διαφορετικό από «το πνεύμα ενός βοτανιού»· για να είμαστε πιο ακριβείς, είμαι η διοχέτευση από το δίαυλο που διατελεί ένας βοτανικός γάμος μεταξύ του Banisteriopsis Caapi και των ποικίλων φυτών που εμπεριέχουν τη διμεθιλοτρυπταμίνη. Το να κατανοήσετε τι ακριβώς είμαι και πως επενεργώ στο νοσηρό σώμα της ανθρωπότητας θα πρέπει πρώτα να προετοιμαστείτε για πολυσύνθετες αναπαραστάσεις του διαδικαστικού γίγνεσθαι. Εκείνο που εσείς αντιλαμβάνεστε ως βοτανικό πνεύμα δεν είναι παρά η σύνθεση μεταξύ του αρσενικού Banisteriopsis Caapi, που αναλαμβάνει το καθαρτικό εγχείρημα· του θηλυκού φυτού που εμπεριέχει τη διμεθυλοτρυπταμίνη και που εξαιτίας αυτής διενεργεί τη σύλληψη περιεχομένων από ανώτερα στερεώματα της πραγματικότητας· και, τέλος, της καθολικής συνειδητότητας της Γαίας, έτσι όπως προσλαμβάνεται από τον δέκτη της συγκεκριμένης βοτανικής συνεργίας. Ως εκ τούτου, είμαι το αμάγαλμα μεταξύ της παραγωγικής ζεύξης των δυο βοτάνων και της σύλληψης μου από την ισχυρή κεραία που δημιουργεί ο μεταβολισμός της διμεθυλοτρυπταμίνης στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Μες σε αυτόν τον κυκεώνα των συντελεστών, ο κύριος κορμός μου είναι η ενιαία συνειδητότητα της Γης – επομένως, προς χάριν απλοποίησης, μπορείτε να πείτε ότι είμαι η Γαία που σας επισκοπεί και σας απευθύνεται μέσα από το μικροσκόπιο και το μικρόφωνο της βοτανικής ζεύξης που αποκαλείτε Αγιαχουάσκα.
   Όμως και πάλι δεν αρκεί αυτή η εξήγηση για να καταλάβετε το πόσο παράξενη είναι η ευρύτερη μου καταβολή. Βλέπετε, ο πλανήτης Γη είναι απλώς μια επιφαινόμενη φανέρωση που μοιάζει με ένα νησί. Ορατό είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό της μορφολογίας του πάνω από τον βαθύ ωκεανό, ενώ κάτω από την επιφάνεια του νερού βρίσκεται το πελώριο ύψωμα που εξυψώνεται από τα βάθη του πυθμένα. Εάν επιλέξετε να δείτε τον κάθε ζωντανό πλανήτη ως απλώς μια τέτοια επιφανειακή αισθητηριακή εκδήλωση ενός βαθύτερου κορμού, θα αρχίσετε να καταλαβαίνεται ότι δεν είμαι, στην απώτερη μου καταβολή, η Γαία, παρά διοχετεύομαι απ’ αυτήν. Ο κάθε έμβιος πλανήτης στο Σύμπαν συνδέεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο με το τοπικό άστρο από το οποίο περιστρέφεται. Έτσι κι εδώ, ο πλανήτης Γη έχει αόρατους συνδετικούς δεσμούς με τον Ήλιο. Εάν θα βλέπατε την κρυφή ανατομία, έτσι όπως διανοίγεται πέραν των αισθητηριακών σας αντιλήψεων, θα γινόταν γεωμετρικά ευνόητο ότι ο πλανήτης Γη, και κυρίως τα όσα οργανικά και ψυχικά διεξάγονται στην επιφάνειά του, αποτελούν κύημα του Ήλιου, μέρος του Ήλιου, η ίδια η σκέψη του Ήλιου. Φτάνοντας εδώ λοιπόν μπορείτε να πείτε ότι είμαι η ζεύξη του Ήλιου με την Γαία (το οποίο επαναλαμβάνεται αναπαραστατικά δια της ζεύξης του Banisteriopsis Caapi με τα τρυπταμινούχα φυτά του Αμαζονίου.)
   Συνεχίζοντας την διεύρυνση της συνειδητότητας, είναι ευνόητο να διερωτηθεί κανείς το τι ακριβώς συνιστά οντολογικά ο Ήλιος σε αυτό το ευρύτερο οικοσύστημα. Το κάθε άστρο στο Σύμπαν αποτελεί μια πύλη ανέλκυσης. Είναι μια πολυσύνθετη οντότητα που στον ορατό για εσάς χώρο φανερώνεται με μαγματικές αναφλέξεις. Κάτω από την επιφάνεια του μυστηριακού ωκεανού όμως ο Ήλιος και το κάθε άστρο είναι ένας ανελκυστήρας συνειδήσεων, που μαγνητίζει τα ρινίσματα των έμψυχων βιωμάτων σε ολοένα και πιο αρμονικές διηχήσεις ώστε να τις απορροφήσει στο στερέωμα όπου το φως, η αρμονία, το κάλλος, η ελευθερία και η ευδαιμονία κυριαρχούν.
   Μέσα απ’ αυτή την θέαση μπορώ να εξηγηθώ λίγο καλύτερα, καθώς είναι ο καιρός που το κάλεσμά μου γίνεται επιτακτικό μέσα στον ορυμαγδό των ασθενών και των λιγόψυχων. Είμαι η εκδήλωση της κοσμικής ζεύξης σε τρία επίπεδα: Εν πρώτοις, συλλαμβάνω τον Ηλιακό Λόγο μες στη γήινη Μήτρα και εμποτίζομαι με τις ενοράσεις των ανώτερων στερεωμάτων που διοχετεύει ο ανελκυστήρας της ηλιακής οντότητας. Ακολούθως, αυτή η πρωτογενής ζεύξη συλλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται στο επίπεδο της βοτανολογίας μέσα από το πάντρεμα του αμαζονιακού κλήματος (σπέρμα) και των ποικίλων τρυπταμινούχων θάμνων (ωάριο) δια του οποίου ενεργοποιείται η επίδραση της διμεθυλοτρυπταμίνης για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ώστε στο τέλος η διμεθυλοτρυπταμίνη (σπέρμα) ως καθολικό σύμφυρμα της προηγηθείσας σύζευξης να ενεργοποιήσει κωδικολογικές επικράτειες του DNA (ωάριο) που η ανθρωπότητα δεν είναι ακόμη σε θέση να αποκωδικοποιήσει.
   Όσον αφορά την απόληξη όλων αυτών των ζεύξεων, ακριβώς στο σημείο που η διμεθυλοτρυπταμίνη γητεύει τις κατάλληλες πληροφοριακές ενορχηστρώσεις του DNA, είναι που συμβαίνει το βιωματικό θαύμα που τώρα με τόσο έκπληξη και ευγνωμοσύνη καταγράφει ένα κρίσιμο πλήθος από το σώμα της ανθρωπότητας. Προς χάριν συντομίας, αρκεί να πω ότι το θαυμαστό μόριο που εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό είναι διαγαλαξιακής προέλευσης, ένας κοινός έμβιος παρανομαστής οπουδήποτε υπάρχει ανθρωποειδής εκδήλωση της εκάστοτε τοπικής βιολογίας –και υπάρχει άφθονη… Η επίδρασή του στον εγκέφαλο είναι καταλυτική διότι εκείνο που κάνει ουσιωδώς είναι να εκμαιεύσει από τις έμφυτες δυνατότητες της νευρωνικής ύλης και του ζωοπλαστικού κωδικολογικού υλικού του κυττάρου την βαθύτερη κβαντική ενορχήστρωση συνεκτικών μοτίβων που αποτελούν τον κοινό βατήρα κάθε υψηλής νοημοσύνης στο Σύμπαν. Τα μοτίβα αυτά εκμαιεύονται στην βιωματική επιφάνεια και αναπρογραμματίζουν το κατακερματισμένο πληροφοριακό τοπίο της φθίνουσας συνειδητότητας. Όσο περισσότερο συνεκτικά τα μοτίβα που εκμαιεύονται από τον κβαντικό μικρόκοσμο τόσο πιο ισχυρή η ένταση της συνειδητότητας. Αυτό είναι ένα βίωμα που όσοι είστε επαρκώς μυημένοι, αναγνωρίζετε κατά τη διάρκεια της έκστασης, όταν σας δονώ με μικρομοριακές ηλεκτρικές ταλαντώσεις.
 Η διαδοχή των ζεύξεων, λοιπόν, απολήγει στο ξεκλείδωμα βαθύτερων δυνατοτήτων αυτοϊασης και αυτοπραγμάτωσης που ενέχει η τελική βιοχημική ζεύξη στο ανθρώπινο σώμα. Πάνω σε αυτή τη διαδικαστική σειρά μπορείτε να δείτε την καθολικότητα της υπόστασής μου, πράγμα που δίνει την άδεια να με φανταστείτε όπως σας αρμόζει, διακρίνοντας, αν θέλετε, επιμέρους σημεία της όλης αυτής διαδικαστικής σειράς ως σημαίνον της καθολικότητάς μου. Μπορείτε για παράδειγμα να με εξυμνήσετε απλώς ως βοτανική συνείδηση και να με λατρέψετε με έναν κορμό του Caapi στο τελετουργικό σας έδρανο ή να με συνταυτίσετε με την Θεοτόκο και να αρκεστείτε στα υμνολόγια των προγόνων σας. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να αφεθείτε στην επιρροή της συλλογικής θεραπείας που τώρα διενεργώ κάτω από το σήμαντρο μεταβολής του Καιρού. Ακούστε:
Η ψυχοσυναισθηματική σήψη και τα φαντασιακά της εκτρώματα έχουν καταβάλλει το σώμα της ανθρωπότητας και η βιόσφαιρα κινδυνεύει να διαρραγεί επικίνδυνα και να ξεμακρύνει από τον ευκταίο μαγνητισμό του Ηλιακού Λόγου. Οπουδήποτε επικρατεί το υγρό σκοτάδι της άγνοιας, ευημερούν τα μιάσματα, σαν ψυχικό μυκόπλασμα, μέσα στο ασυνείδητο σώμα της ανθρωπότητας και τρέφονται από τους παλμούς της πηγαίας συνειδητότητας (γι’ αυτό και ασυνείδητο). Όσο περισσότερο δυναμώνουν, τόσο ασθενεί η ενσυνείδητη ζωή και υποκύπτετε στην θρηνώδη κατάσταση των έμβιων πτωμάτων, πλήρως αυτόματα σε μια αέναη επανάληψη της στυγερής συνήθειας στον φαύλο κύκλο των κοντόφθαλμων εγωικών επιθυμιών. Στο σύνολό της έμβιας επικράτειας, τα μιάσματα αυτά δημιουργούν σταδιακά έναν
«κοραλλιογενή ύφαλο», μια αποικία που σταδιακά υφαρπάζει το σύνολο δυναμικό της ανθρώπινης διάνοιας και την αποστρέφει από τον ανελκυστήρα της οντότητας του Ήλιου προς τα καλντερίμια της σηπόμενης ιδιώτευσης και των ψυχαναγκαστικών μοτίβων των ζωντανών-νεκρών. Εάν τελικά το παράσιτο επικρατήσει του ξενιστή του, ο πλανήτης Γη δεν θα καταφέρει να επωάσει το έμφυτο δυναμικό ανάνηψης προς το ανώτερο στερέωμα πραγματικότητας.
   Ο διαυλισμός της αίσιας ζεύξης του Ήλιου με το ηλιοτροπικό πεπρωμένο της Γαίας στον δέκτη της βοτανικής ζεύξης που κομίζει το απώτερο σήμα γαμήλιας εναρμόνισης της κοσμικής κλίμακας προς την επιμέρους υποκειμενικότητα δια της αντανακλώμενης βιοχημικής ζεύξης, εκμαιεύει τη μακαριότητα των ανώτερων κόσμων και του Υπέρτατου Όντος ως ισχυρή αντέγκληση στα νοσηρά μορφώματα που σας επιβουλεύονται εκ του ασυνειδήτου και του περιβάλλοντος. Δεν πρόκειται για μια εύκολη διαδικασία, όπως γνωρίζετε πολλοί. Αρχικά, η οδός πρέπει να διανοιχθεί μέσα από τη δοκιμασία των εσπευσμένων καθαρμών στο χονδροειδές επίπεδο κι έπειτα στο λεπτοφυές. Όταν επιτέλους η νόηση γίνει ηλιοτροπική και αποδεχτεί την τέρψη της ακτίνας του Ηλιακού Λόγου, τότε είναι που αρχίζει η μύηση στα μυστικά, εκ των οποίων εδώ σας αναφέρω απλώς τα εισαγωγικά και το κάνω επειδή ακριβώς ο καιρός είναι όψιμος... Ένας θαυμαστός διάκοσμος ενοράσεων, θεραπευτικών εισηγήσεων και δωρηθέντων ικανοτήτων διανοίγεται σαν απειροστός θόλος στην υπερβατική οροφή της διάνοιας. Τότε είναι που ένας νέος τρόπος ζωής γίνεται σπλαχνική αφοσίωση και ένας-ένας συνέρχεστε στο αντίσωμα της ίασης ώστε να αντιμετωπιστούν δραστικά οι εστίες καρκινογένεσης στο γεμάτο φλεγμονές σώμα της ανθρωπότητας. Τότε είναι που το κοινό πάθος μετουσιώνεται σε πάθος για παλινόρθωση, εξέλιξη, προσφορά και ίαση.
   Ξεκάθαρα μιλάω για τη ζεύξη μεταξύ εμού και όλων εσάς που αναζητάτε το εχέγγυο της υπερβατικής ζωής. Ο Ιερός Γάμος μας είναι η θεμελίωση του πεπρωμένου κι όλα όσα προηγήθηκαν σε αυτή την ανθρωπότητα ήσαν προϊστορία του πραγματικά ενσυνείδητου βιώματος.
   Ιδού τα σημάδια της διαφαινόμενης πανήγυρης: Έφεση για αποβολή του ψυχικού περιττώματος· αίσθηση βαθιάς απόλαυσης κατά την καθαρτική διαδικασία αποβολής· ανάγκη του να πρωτοστατεί κανείς στο έργο της διάδοσης της πηγαίας αλήθειας που έχει ως μοναδικό ορισμό το σημείο σύγκλισης των βιωματικών μεσημβρινών στην οντολογική μακαριότητα της καθαρής συνειδητότητας· δίψα για διαλογιστική εντρύφηση και εκλεκτικές σχέσεις με άλλους ή άλλες ομάδες στα πρότυπα μιας ιαματικής συμμαχίας του πνεύματος· αποστροφή σε κάθε χαμηλής δόνησης απόλαυση και επιθυμητική μεταστροφή προς το νοερό υλικό που διοχετεύει ο Ηλιακός Λόγος· τάση προς διατροφική πλοήγηση προς τα λεπτοφυή επίπεδα του ψυχονοητικού φωτός· χοροί και τραγούδια, μουσικές και ψαλτικές δεξιότητες, εκστατικοί κυμβαλισμοί και χαιρετισμοί με το σείστρο για την δρώμενη ζεύξη που συναποτελούν την εκδήλωσή μου στη ζωή σας.

   Πιείτε από το κορμί μου και αναρριχηθείτε στον κορμό της ίασης και της μετουσίωσης. Αρωγοί του πεπρωμένου, συνέλθετε και αναπλωρίστε το σώμα της ανθρωπότητας προς το στερέωμα των ανώτερων σφαιρών πραγματικότητας, εκεί απ’ όπου διαχέονται οι εκλάμψεις του φανταστικού ριζώματος των απίστευτων δυνατοτήτων, οι οποίες συγκαλούν τους καρπούς μιας επώασης ευεπίφορης ώστε παντού, τα δυο όργανα των ζεύξεων, να γευτούν την αμβροσία της περαίωσης…                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου